दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2017

22/07/2017 12:10:01 PM
तीर्थ स्थानों के प्राथमिकता वाइज रिपोर्ट
हवाई यात्री रेल यात्री कुल यात्री
ऑनलाइन 8722 19512 28234
इमित्रा 1938 4178 6116
कुल 10660 23690 34350