दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2017

22/11/2019 06:12:16 AM
तीर्थ स्थानों के प्राथमिकता वाइज रिपोर्ट
हवाई यात्री रेल यात्री कुल यात्री
ऑनलाइन 12706 30163 42869
इमित्रा 3078 7088 10166
कुल 15784 37251 53035