दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2017

24/11/2017 10:14:32 PM
तीर्थ स्थानों के प्राथमिकता वाइज रिपोर्ट
हवाई यात्री रेल यात्री कुल यात्री
ऑनलाइन 13005 30049 43054
इमित्रा 3152 7062 10214
कुल 16157 37111 53268